ประกาศจากคอร์สเตโชวิปัสสนากรรมฐาน
..
รับสมัครผู้เข้าอบรมเพิ่มเติม..
คอร์สเตโชวิปัสสนา รับเพิ่มเฉพาะศิษย์ใหม่หญิง จำนวน 20 คน
** คอร์สระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561 **
สถานที่ฝึกปฏิบัติ: เตโชวิปัสสนาสถาน ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

หมายเหตุ :
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเตโชวิปัสสนา จะต้องผ่านคอร์สอานาปานสติ จากเตโชวิปัสสนาสถาน อย่างน้อย 1 คอร์ส ผู้สนใจเขียนใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยลายมือของตัวเอง แนบเป็นภาพถ่ายใบสมัคร ส่งไปที่ info@techovipassana.org

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่