ประกาศเปิดอบรมคอร์สอานาปานสติ
..
เตโชวิปัสสนาสถานกำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมคอร์สอานาปานสติช่วงกลางถึงปลายปี 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
..
** คอร์สพระภิกษุล้วน สอนโดยพระภิกษุ **
กรกฎาคม วันที่ 10-15 ก.ค. 2561
.
** คอร์สอานาปานสติ สำหรับฆราวาสและพระภิกษุ **
สิงหาคม วันที่ 16-19 ส.ค. 2561
ตุลาคม วันที่ 4-7 ต.ค. 2561
.
สถานที่ฝึกปฏิบัติ: เตโชวิปัสสนาสถาน ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

หมายเหตุ :
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเตโชวิปัสสนา จะต้องผ่านคอร์สอานาปานสติ จากเตโชวิปัสสนาสถาน อย่างน้อย 1 คอร์ส การอบรมทุกคอร์สไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยผู้ปฏิบัติต้องเดินทางมาธรรมสถานเอง หรือหากต้องการเดินทางมากับรถตู้ที่ธรรมสถานจัดให้ ต้องเสียค่าใช้ในการเดินทางเอง สนใจสอบถามรายละเอียด โทร. 0 2634 7461-3

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่