Description

ถ้อยคำจากท่านอาจารย์ค่ะ

"ความสำเร็จครั้งสำคัญที่จตุจักร"

เมื่อได้รับแฟกซ์ยืนยันประกาศจากการรถไฟ เรื่อง การห้ามจำหน่ายพระพุทธรูปและ
พระสัญลักษณ์ เป็นไปเพื่อการตกแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ นอกจากการสักการะบูชา และห้ามจำหน่ายพระเศียรพระพุทธรูปไม่ว่าจะทำด้วยวัสดุใดก็ตามเป็นอันขาด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาเช่าทันที - พร้อมด้วยจดหมายจากการรถไฟแห่งประเทศไทยที่อ้างถึงคำประกาศนี้เกิดจากการร้องเรียนจากโนอิ้ง บุดด้า ที่เราส่งไปนานแล้ว

อาจารย์แทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง และตามมาด้วยใจที่ปลื้มปิติ

ความพยายามอย่างไม่ย่อท้อ ไม่ยอมแพ้ ความร่วมมือร่วมใจของเหล่าศิษย์ กำลังสัมฤทธิ์ผลขึ้นเรื่อยๆ ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นของพระพุทธศาสนาและชาวพุทธทุกคน โดยมีเรา โนอิ้ง บุดด้า เริ่มต้นทำให้เกิด ด้วยการยืนหยัดในปณิธานอันมั่นคง ทำในสิ่งที่คนไม่เห็นค่าและปล่อยปละละเลย แม้ครั้งแรกไม่สำเร็จก็พยายามต่อไปแบบไม่ยอมถอย

....
การเดินธรรมกตัญญูในครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2555 ก็เริ่มต้นที่จตุจักร ซึ่งเป็นแหล่งส่งออกการปฏิบัติอันเลวร้ายต่อพระพุทธรูปมากที่สุด จวบจนเวลาผ่านไปที่เรายังพยายามอย่างไม่ลดละ ล่าสุดทีมงานศิษย์ อันมีคุณสายัณห์ เชยอักษร คุณชุติโชติ พงษ์พานิช คุณจตุรพร มนัสวรากุล คุณศุภกร วงศ์สาวิตร คุณณัฐธยาน์ วณิชพงศ์ และศิษย์อาวุโสที่ไม่ประสงค์ออกชื่อ ที่มีความสามารถในเรื่องการประสานงานกับผู้บริหารต่างๆ ได้เข้าประสานงานอีกครั้ง โดยสานต่องานที่คุณปิยะพงษ์ บุญสนอง เริ่มต้นไว้ การนี้ มีทีมช่วยทำข้อมูลเอกสารร้องเรียนหนาเป็นปึก อาทิ คุณณฐรัช บัวทอง ที่จัดทำและรวบรวมข้อมูลการลบหลู่ในจตุจักร ส่งไปพร้อมๆ กับ โปสการ์ดที่ชาวโนอิ้ง บุดด้าและผู้สนับสนุนเขียนที่งานวิสาขบูชาที่ผ่านมา นำไปยื่นให้ทางการรถไฟผู้เป็นเจ้าของสัมปทาน แสดงความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งกัดกร่อนพระพุทธศาสนามาช้านาน

วันนี้ นอกจากเราจะได้รับความร่วมมือจากจตุจักรอย่างเต็มที่แล้ว ผู้เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผอ.บริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร ยังมีความพยายามให้ทีมงานฝ่ายกฏหมาย ร่างหนังสือการห้ามจำหน่ายสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อแจกจ่าย
ในบริเวณตลาดนัด ,JJ Mall และ JJ Plaza รวมถึงได้พิมพ์เอกสารเรื่องความไม่เหมาะสมต่อกรณีดังกล่าวถึง 5000 ใบเพื่อแจกจ่ายผู้ประกอบการ ….

ฤานี้ จะเป็นของขวัญจากชั้นฟ้า ที่เหล่าปวงเทวา มาช่วยกันเสริมและผลักดันให้ความพยายามของเหล่าเทวดาเดินดิน ทำงานได้สำเร็จ ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ ชาวโนอิ้ง บุดด้า
...

อาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานกราบทูลถึงความสำเร็จต่อเบื้องบนในขณะที่มือถือแฟกซ์ใบนั้น กระแสปิติยินดีจากพระรัตนตรัยแผ่ซ่าน ถึงประตูบานสำคัญที่เปิดออกแล้ว จากความไม่ท้อถอย

สามัคคีคือพลัง ศรัทธาคือพละ 
.และสูงสุดเหนือเศียรเกล้า คือพระมหากรุณาธิคุณจากพระรัตนตรัย ที่เมตตาเป็นพลังสำคัญให้งานนี้สัมฤทธิ์ผล

ความทุ่มเทของอาจารย์เพื่อให้ศิษย์ได้เห็นธรรมไม่สูญเปล่าเลย ศิษย์ร่วมใจกันทำเพื่อพระศาสดาด้วยจิตกตัญญูถึงเพียงนี้ จะไม่ให้อาจารย์รัก และคอยปกป้องคุ้มครองด้วยความห่วงใยได้อย่างไร

ขออนุโมทนาต่อจิตอันงดงามของผู้บริหารรถไฟรุ่นใหม่รวมถึงผู้อำนวยการ
ตลาดคนใหม่ คุณสิริมา หิรัญเจริญเวช ขอบใจอย่างยิ่งต่อศิษย์ทีมงานที่ยืนเคียงข้างกันตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้ รวมถึงผู้ที่มาเป็นพลังรุ่นใหม่ที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยม ความสำเร็จนี้เป็นของชาวโนอิ้ง บุดด้าทุกคน มิใช่เพียงแค่ที่ได้เอ่ยนามไว้ และขอบใจเทวดา 5000s.org ในการส่งพลังประสานของพวกท่าน ความมาเป็นกำลังในภาคประสานและบันดาลใจจากด้านบน เราจักมิลืม ......ความสำเร็จนี้ สำคัญนัก

ขอให้เจริญๆ ยิ่งๆ ขึ้นไป 
..

มาเถิด มาร่วมยินดีในความสำเร็จด้วยกัน ในวันรวมพลนี้ วันของคนหัวใจไม่ธรรมดา 
ปลื้มใจนัก

อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล
5 พฤศจิกายน 2557