Description

ความสำเร็จในทุกย่างก้าวขององค์กร โนอิ้ง บุดด้า เกิดจากความมุ่งมั่นและเสียสละของทีมงาน ทีมอาสาและผู้สนับสนุนทุกคน โดยการนำของท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ทำให้การทำงานเพื่อปกป้องและแก้ไขปัญหาการลบหลู่พระพุทธศาสดาที่ถูกลบหลู่มานาน ปรากฏเป็นผลงานที่ประจักษ์แจ้งต่อสายตาของคนไทยและชาวต่างประเทศ 

วันนี้… ถึงเวลาแล้ว ที่ก้าวต่อไปขององค์กรโนอิ้ง บุดด้า ต้องรุกและลุย…ด้วยความเข้มแข็งและใจเกินร้อย ! ขอทุกท่านมาร่วมทำหน้าที่ด้วยจิตกตัญญูกันเถิด 

“ งานภาวนาของเราก็เข้มแข็ง งานเพื่อพระศาสนาเราก็หนักแน่นและเสียสละ นี่คือ ธรรมแห่งเตโชวิปัสสนา ธรรมแท้อันเอกอุเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ในยุคกึ่งพุทธกาล”
............

ภาพความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา 

“การติดป้ายรณรงค์ที่ภูเก็ต”

อีกหนึ่งความสำเร็จขององค์กรโนอิ้ง บุดด้า อันเกิดจากความตั้งใจทำงานอย่างจริงจังไม่ท้อถอย เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 4 สค. 58 องค์กรโนอิ้ง บุดด้า ได้มีการติดป้ายรณรงค์ อะคริลิค ขนาด 5x8 นิ้ว ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ขาเข้า ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 10 เคาน์เตอร์ นำทีมโดยคุณมงคล เวทสรางกูร ผู้ประสานงานศิษย์ภูเก็ต พร้อมทีมได้แก่ คุณไชยเดช มณีศรี , คุณอภิวิชญ์ หมอยาดี, คุณดำรงศักดิ์ หงอประดิษฐ์, คุณสุนันธิยา ปรือทอง , คุณดารินทร์ แซ่หลี
และคุณธนิดา เชิดวุฒากาศ

 

ทีมอาสาทุกคนตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ ซึ่ง คุณอภิวิชญ์ ได้กล่าวถึงความรู้สึกในการทำงานครั้งนี้ว่า ...

“ น้อมกราบท่านอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า… นับเป็นโอกาสของเหล่าศิษย์ภูเก็ตอีกครั้ง ที่มีส่วนร่วมในการติดป้าย “รณรงค์เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา” ก็เพราะพลังของความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ รวมถึงความสานใจสามัคคีของเหล่าศิษย์พี่-ศิษย์น้องเตโช จึงสามารถทำหน้าที่ในครั้งนี้สำเร็จโดยง่าย ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้าง แต่ก็ผ่านไปได้อย่างงดงาม เพราะทีมจิตอาสา สามารถติดป้ายรณรงค์ในพื้นที่ ทันเวลาที่กำหนด

น้อมอนุโมทนาสาธุกับทีมงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศิษย์ภูเก็ตและสมุยทุกท่าน ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถมาร่วมงานในครั้งนี้ แต่ก็ส่งพลังและกำลังใจให้กันตลอดด้วยดีเสมอมา

...ความภาคภูมิใจล้วนมากมายในจิตใจของเหล่าศิษย์ครั้งนี้ ช่างมีค่ายิ่งนัก เพราะทุกครั้งของคำว่า “กตัญญูและหน้าที่ของชาวพุทธ” พวกเราเหล่าศิษย์ก็พร้อมที่จะอาสาและร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนาครับ” 
. ................................

ขอขอบพระคุณและร่วมกันอนุโมทนา ทีมงานอาสาทุกท่าน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต ที่ได้ร่วมดำเนินการติดตั้งจนภารกิจนี้สำเร็จด้วยดี 
.............................


“การได้รับอนุญาตวางนิตยสารข้ามห้วงมหรรณพฯที่โรงแรม”
อีกหนึ่งบ่อเกิดแห่งความถูกต้องอันดีงาม

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ องค์กรโนอิ้ง บุดด้า ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากการประสานงานของ น.สพ. กานต์ เลขะกุล และ นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล (บิดาของ น.สพ.กานต์ เลขะกุล) ผ่านทางคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (ผู้บริหาร TCC-Land) ทำให้ องค์กรได้รับความร่วมมืออนุญาตให้วางสื่อประชาสัมพันธ์ โบรชัวร์ และนิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ 5000s ในโรงแรมทั้ง 35 แห่ง ในเครือได้ ซึ่งเบื้องต้น องค์กรได้ดำเนินการวางนิตยสารและโบรชัวร์แล้วใน 3 โรงแรม ได้แก่ 

1. Hilton / Double tree by Hilton ( สุขุมวิท 24) วางนิตยสารและโบรชัวร์ใน Public Area

2. The Okura Prestige วางนิตยสารในล้อบบี้โรงแรม และวางโบรชัวร์ในทุกห้องพักของโรงแรม

3. Le Meridien สุรวงศ์ วางโบรชัวร์ในทุกห้องพัก 

ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงแรมและผู้เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการวางหลักประพฤติต่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดา และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในความดีงามนี้
......................

“ธรรมบรรยายที่กองทัพอากาศ ครั้งที่ 2 โดยทีม CSR”
อีกครั้งกับศรัทธาที่หนักแน่นของทหาร(หาญ)อากาศ

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ทีม CSR ของ องค์กรโนอิ้ง บุดด้า ได้มีโอกาสไปจัดธรรมบรรยายและให้ข้อมูลเรื่องของกรณีลบหลู่ในการปกป้องพระพุทธศาสนาให้แก่ กองทัพอากาศ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จและได้รับความชื่นชมอย่างมาก 

เรืออากาศตรี ชินโชติ สุขบันเทิง หนึ่งในทีมวิทยากร ได้ถ่ายทอดเรื่องราวในวันนั้น ไว้ดังนี้

“ เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมกานตรัตน์ ดอนเมือง ข้าราชการทหาร กว่า 200 นาย จากกรมสรรพาวุธ ทหารอากาศ และกรมพลาธิการทหารอากาศ มาเข้าฟังธรรมบรรยาย จากหน่วย CSR องค์กรโนอิ้ง บุดด้า ผู้อาสามาทำหน้าที่พุทธบุตรผู้มีความกตัญญูต่อพระบรมศาสดา

ภายหลังจาก คุณศิรพงศ์ ศิริสุนทรชัย พิธีกรได้กล่าวแนะนำองค์กรฯ แล้ว เรือเอกพิทักษ์ ตีรณกุล ได้บรรยายถึงมูลเหตุแห่งการต้องมาเวียนว่าย ตาย เกิด และอธิบายเรื่อง ศีล 5 ได้อย่างชัดเจน แม้จะเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้และเคยฟังมาแล้ว แต่ด้วยการบรรยายโดยฆราวาสผู้ปฏิบัติธรรมและรักษาศีลอย่างมั่นคง ทำให้ผู้ฟังเข้าใจ เห็นแบบอย่างแล้ว สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยไม่ยาก 

ต่อมา เรืออากาศตรี ชินโชติ สุขบันเทิง ลูกทัพฟ้า คืนถิ่น ได้แสดงให้เห็นว่าธรรมะเป็นของทุกคน ทุกวัย ทุกอาชีพ ขณะทำงานก็ปฏิบัติธรรมได้ ไม่ต้องรอจนถึงวัยชรา แล้วจึงมาหาธรรมะ เพราะถึงเวลานั้นก็อาจสายไปแล้ว เปรียบดังเช่น คนที่กำลังจะจมน้ำ แต่เพิ่งมาหัดว่ายน้ำก็สายไปแล้ว ดังนั้นทุกคนต้องเตรียมใจพร้อมรับกับวาระสุดท้ายของชีวิต เติมบุญ ก่อนที่บุญจะหมด ฝึกว่ายน้ำก่อนจะจม ด้วยบุญกิริยาวัตถุ10

ซึ่งมี ทาน ศีล ภาวนา เป็นพื้นฐาน เป็นบุญที่ช่วยเกื้อหนุนชีวิต และได้กล่าวถึงมหาบุญอันเกิดจากการปกป้องพระพุทธศาสนา จากกระทำของคนบางกลุ่มซึ่งนำพระรูป พระนาม พระสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์ มาเป็นเครื่องแสวงหาผลประโยชน์ สะท้อนถึงความเสื่อมถอยของจิตสำนึกพื้นฐาน คือ “การเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ” 


หน้าที่ของเรา องค์กรโนอิ้ง บุดด้า คือการให้ความรู้หลักอันควรปฏิบัติของชาวพุทธและการปกป้องพระพุทธศาสนา วันนี้เราได้ทำหน้าที่ของเราแล้ว จากนี้ไปขึ้นอยู่กับท่าน ว่าท่านจะทำหน้าที่ของท่านหรือไม่ หน้าที่ชาวพุทธผู้มีความกตัญญู ถ้าท่านพร้อมก็เดินไปพร้อมกับเรา www.5000s.org 

เมื่อมีผู้เริ่ม..ย่อมมีผู้ตาม กระบอกเสียงเล็กๆ แต่ทรงพลังได้แสดงให้โลกเห็นความจริงอันเจ็บปวด สิ่งที่เกิดขึ้นกับพระบรมศาสดา บัดนี้ได้เกิดความตื่นแล้วในรั้วทัพฟ้า หลายท่านได้เข้าใจในสิ่งที่เราทำ กล่าวชื่นชมให้กำลังใจ และพร้อมที่จะร่วมเป็นอีกหลาย ๆ พลังในการปกป้องพระพุทธศาสดา เพื่อยังพระพุทธศาสนาให้อยู่ถึง 5000 ปี ”
........

ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของกองทัพอากาศ นั้นถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จขององค์กรโนอิ้ง บุดด้า ที่ทำให้หน่วยราชการ เห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการปกป้องและจรรโลงพุทธศาสนาให้อยู่ดังพุทธทำนาย 5000 ปี ขอขอบพระคุณและร่วมกันอนุโมทนาสาธุกับทีมงาน CSR ผู้เกี่ยวข้องและกองทัพอากาศ .......


บทความ เรียบเรียงโดย วิภาพร มาพฤกษา
ภาพ Cover โดย อาภาณี วงศ์สกล

โพสยอดนิยม