Description

“เห็นภาพแล้ว ปวดหัวใจ ถ้าเป็นคนธรรมดา อยากเอาดาบฟาดหัวคนชั่วช้าที่ลบหลู่พระศาสดาหน้าด้านเหล่านี้นัก”

เป็นคำสั้นๆที่อาจารย์ฝากถึงคีย์ที่ทำงาน เมื่อได้เห็นภาพการออกรณรงค์ ที่นอกเหนือ
จากจะเห็นความกล้าหาญ และสามัคคีของศิษย์แล้ว ภาพพระเศียร พระพุทธรูป ที่ยังถูกวางขายเป็นของตกแต่งกล่านเกลื่อนทั่วจตุจักร มันพุ่งมาทะลุตาและแทงใจไม่ยั้ง

คนฝั่งนี้ กับฝั่งโน้น เหมือนยืนอยู่กันคนละโลก
ฝั่งของโนอิ้ง บุดด้า คือฝั่งที่ยืนอยู่บนที่สูง ที่ยื่นมือมาฉุดคนที่กำลัง จมอยู่ในที่ต่ำด้วยความหลงผิด หลงทำร้ายตนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอีกกาลนาน อย่างมหรรณ คนทำผิดศีลเฉพาะตนด้วยความเห็นผิด กรรมยังไม่หนักเท่าคนย่ำยี พระพุทธศาสดาทั้งๆที่รู้และมีผู้ชี้เตือนแล้ว เพราะเป็นความผิดต่อส่วนรวมกระทำกรรมหยาบช้าต่อพระพุทธองค์ และสร้างความเสื่อให้เกิดแก่พระพุทธศาสนา

จิตพุ่งไปหาพญายมราชโดยธรรมชาติ แม้แต่พญายมราชก็ยังไม่อยากตัดสิน คดีความ เพราะการตัดสินคดีความ ต้องมีการไต่สวนว่า รู้หรือไม่ว่าทำอะไรลงไป และเมื่อมีคนมาชี้เตือนทำไมยังทำ และรู้หรือไม่ว่าพระพุทธเจ้าคือใคร…. พญายมราชกล่าวว่า ….

“ เกล้ากระผมไม่อยากไต่สวนหรือตัดสิน คดีใดที่ร้ายชั่ว ก็ยังไม่เคยทำให้ เกล้ากระผมร้องไห้ได้เช่นสิ่งที่คนเหล่านี้กระทำ…… กว่าที่คนเหล่านี้จะมาถึงมือเกล้ากระผม พระคุณเจ้าคงต้องเหนื่อยอีกมากขอรับ”

ยามนี้ กำลังใจที่เหลืออยู่ ก็มีเพียงศิษย์ผู้ศรัทธาเท่านั้น
กฏที่เขาออกเป็นเพียงเสือกระดาษ ไม่มีความจริงจังในการบังคับใช้ ไม่มีการตรวจสอบ เมื่อไม่มีผู้บังคับใช้ คนหลงผิดและตั้งใจทำผิด ก็ยังยืนหยัดเดินหน้าค้าขายเพื่อเงิน โดยไม่สนใจว่า เขาเป็นแบบอย่างการกระทำที่ผิดต่อพระพุทธศาสดา ไปสู่ชาวโลกมากมายแค่ไหน เขาได้ย่ำยีหัวใจชาวพุทธกี่ล้านดวง และได้เหยียบย่ำศรัทธาของพุทธบริษัททั้งที่ เป็นดวงจิตและยังมีหัวใจเต้นอยู่ถึงเพียงไร

แม้วันนี้ เรายังไม่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงอันชัดเจนให้เกิดขึ้นได้ แต่งานของโนอิ้ง บุดด้าได้ปลุกจิตสำนึกคนวงนอกในวงกว้างให้ได้ตื่นฉุกคิด รับรู้ ได้ยับยั้งวงจรการซื้อขาย อันเป็นการตัดที่ปลายเหตุไปส่วนหนึ่ง เมื่อคนซื้อไม่กล้าซื้อ คนทำขายๆไม่ได้ ปริมาณก็จะลดลง ขณะเดียวกันเราเตรียมวางแผนในเรื่องการบังคับ ใช้กฏหมายอย่างเข้มข้น ในต้นปีหน้า

ปีนี้ เราทำงานกันมามากแล้ว พักเถิด ชาวโนอิ้ง บุดด้าทั้งหลาย พักผ่อนให้เวลากับจิตใจ กับครอบครัวให้เต็มที่ หากไม่นับรวมการภาวนาเพื่อแผ่นดินซึ่งเป็นการสร้างกุศลในวันที่ 13-14 ธันวาคมนี้
ทีมงานโนอิ้ง บุดด้าทุกหน่วย จะหยุดวางมือเพื่อสร้างสมดุลย์ให้แก่จิต ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. – 10 ม.ค. 2015 แล้วเมื่อนั้น ทัพของนักประหารอธรรม จะต้องใหญ่ขึ้น เข้มแข็งและจริงจังมากขึ้น ในเมื่อแผ่นดินในยุคนี้ หาคนจริงที่ออกมาเพื่องานปกป้องพระศาสนามิได้ เรา โนอิ้ง บุดด้านี่แหละ จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยความเป็นคนจริง ที่มีความกตัญญูสุดหัวใจ

ขอบใจในทุกลมหายใจ ที่เสียสละเพื่อพระพุทธศาสนาและอาจารย์
ขอทั้งสามโลกจงสรรเสริญ และจดจำในคุณงามความดีนี้ของทุกคน 

เจริญๆ 
อาจารย์

24 พฤศจิกายน 2557