Description

ยอดปัจจัยงานผ้าป่าสามัคคีเตโชวิปัสสนาสถาน 2558

งานทอดผ้าป่าเตโชสามัคคีมหากุศลประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558 ศิษย์เตโชวิปัสสนาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อการสร้างกุศลในการร่วมกันสร้างพระประธานพระไพรีพินาศปางลีลาประจำ ณ เตโชวิปัสสนาสถาน และสำนักสงฆ์ลานหินป่าโมกข์ จ.สุรินทร์ รวมทั้งเป็นทุนในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

### สรุปยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 7,050,000 บาท ###

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาสาธุการในมหากุศลนี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

 

ประมวลภาพภายในงานผ้าป่าสามัคคีเตโชวิปัสสนาสถาน