Description

งานทอดผ้าป่าเตโชสามัคคีมหากุศล ประจำปี 2558

ในเดือนกรฏาคมนี้ เราเหล่าศิษย์เตโชวิปัสสนา มีงานใหญ่ประจำปีที่ต้องมาร่วมงาน นั่นคือ งานทอดผ้าป่าเตโชสามัคคีมหากุศล โดยปีนี้ กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558

วัตถุประสงค์ในการจัดงานผ้าป่า

• เพื่อหาทุนในการจัดสร้างพระไพรีพินาศ พระประธานประจำ ณ เตโชวิปัสสนาสถาน เชิงเขาพระพุทธบาทน้อย จังหวัดสระบุรี และสำนักสงฆ์ลานหินป่าโมกข์ จ.สุรินทร์

• เป็นทุนสนับสนุนในการทำงานเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

• เพื่อเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ในพระพุทธศาสนาแด่ผู้มีจิตศรัทธาให้ได้อยู่ใน ทางแห่งพระนิพพานเป็นที่หมาย

โดยปีนี้ ท่านอาจารย์มีดำริในการจัดสร้างพระไพรีพินาศ พระประธานประจำธรรมสถาน เป็นการหล่อขึ้นจากทองเหลืองแล้วจึงทำเป็นสีขาวบริสุทธิ์ จำนวน 2 องค์

องค์ที่ 1 ประดิษฐานที่เตโชวิปัสสนาสถาน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ขนาดความสูงองค์พระ 6 เมตร ประดิษฐานบนแท่นฐานสูงราว 2 เมตร อยู่บริเวณ ใกล้เคียงกับต้นศรีมหาโพธิ์ มีฉากหลังเป็นภูเขาพระพุทธบาทน้อย ดูหนักแน่น สง่างาม 

องค์ที่ 2 ประดิษฐาน ณ สำนักสงฆ์ลานหินป่าโมกข์ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
ขนาดความสูงองค์พระ 2 เมตร 

ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ทางเตโชธรรมสถาน จัดสร้างพระประธานขึ้นเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ได้เปิดสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้ที่สนใจที่แสวงหาแนวทางแห่งการหลุดพ้น กว่า 4 ปีเป็นมหาโอกาสที่พวกเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาที่สำคัญนี้

อีกทั้ง อาคารปฏิบัติธรรมถาวรหลังใหม่ของชาวเตโช ได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ตั้งตระหง่าน ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงาม โดดเด่น นับแต่ท่านอาจารย์ได้ดำริจัดสร้างตั้งแต่ปี 2555 เพียงเวลา 3 ปีเศษ จากแนวคิดบนแบบแปลนพิมพ์เขียวมาสู่การลงมือก่อสร้างเพื่อสานปณิธานแห่่งการชี้ทางแห่งสัจธรรมอันแท้จริง

บัดนี้อาคารดังกล่าวรอคอยการมาเยี่ยมชมและมาปฏิบัติธรรมจากผู้ที่มุ่งมั่นแห่งพระธรรมของพระพุทธองค์ โดยในวันนั้นนอกจากที่เหล่าศิษย์เตโชต้องมาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์แล้ว ยังเป็นการรวมกระแสพลังแห่งความดีงามของการขึ้นหอปฏิบัติธรรมหล้งใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นก้าวย่างที่มีความสำคัญ ก้าวย่างที่เข็มแข็งที่จะยกและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เมื่อมีนัยยะที่สำคัญดังนี้แล้ว เหล่านักรบผู้กล้าท้้งหลายต้องมารวมพลกันให้ได้มากที่สุด เพื่อแสดงกำลังแห่งธรรมให้ประจักษ์ไปทั้ง 3 แดนโลกธาตุ

และที่สำคัญที่สุด คือการที่ได้ฟังธรรมโอสถจากพระมหาโพธิสัตว์เจ้า ที่ตีตรง ๆ ไปที่แก่น ไม่อ้อมค้อม เพราะขึ้นชื่อว่านักรบแห่งธรรม จะไม่อ้อมไปมาให้เสียเวลา นี้จึงเป็นมหาโอกาสสำคัญของทุกท่าน ที่มาร่วมงานจะได้รับกระแสบุญเพื่อหว่าน เมล็ดพันธ์เพื่อการหลุดพ้น เพราะอย่างที่เราทราบ หากไม่มีการสอนท่านอาจารย์ก็ไม่ค่อยออกไปเทศน์ ณ ที่ใดนัก จะมีโอกาสพบท่านก็ต่อเมื่อเข้ามาเป็นศิษย์เท่านั้น 

ท่านอาจารย์ได้เมตตาชี้แนะเพิ่มเติมว่า..
“ยามนี้ อาจารย์ไม่สามารถสอนคนได้ทั้งหมด แต่สามารถหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมและปลุกจิตของผู้ที่ถูกลุ่มหลง แต่พอมีวาสนาเหลืออยู่บ้างให้ตื่น ดังนั้นการได้เข้ามาสู่ข่ายพลังงานจึงสำคัญมาก อย่ามัวแต่อนุโมทนาทางอากาศเพราะสนามพลังงานห่างชั้น ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบุญ มีกำลังมีศรัทธาในการร่วมบุญแค่ไหนก็แค่นั้น ที่สำคัญกว่าคือการมารับกระแสธรรม”

และจะเป็นปรากฏการณ์อันเป็นมงคลยิ่ง ที่ภายในงานผ้าป่านี้จะมีเนื้อนาบุญครบทุกลำดับขั้น ทั้งที่เป็นถือเพศบรรพชิตและฆราวาส ด้วยช่วงเวลาเพียง 4 ปีเศษ สายเตโชวิปัสสนาอันเอกอุ ได้สร้างอริยบุคลลแล้วถึง 117 ท่าน จึงเป็นบทพิสูจน์แห่งยุคกึ่งพุทธกาลว่า ฆราวาสผู้หมายธรรม หมายนิพพานเป็นจริงได้ภายในชาตินี้อย่างแน่นอน

กำหนดพิธีการผ้าป่าเตโชสามัคคีมหากุศล 2558

8:00 น. ผู้ร่วมบุญมาถึงงานพร้อมเยี่ยมชมธรรมสถานและหอปฏิบัติธรรมหลังใหม่

9:00 น. พิธีอธิษฐานจิตจัดสร้างพระประธาน : พระไพรีพินาศปางลีลา

10.00 น. ฟังเทศน์จากพระมหาโพธิสัตว์ ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

11:00 น. ถวายองค์ผ้าป่าเตโชสามัคคีมหากุศล

12:00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน 

ช่วงก่อนเที่ยง จะมีการร่วมกันถวายภัตตาหารเพลและมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ที่นิมนต์มาร่วมงาน โดยมีพระคุณเจ้าสัญชัย จิตตภาโส อริยสงฆ์รูปแรกแห่งสายเตโชวิปัสสนา เป็นองค์ประธานสงฆ์ในครั้งนี้ด้วย โดยจะใช้เรือนปฏิบัติเก่าในการทำพิธี จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมกันถวายเพื่อเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐในครั้งนี้ด้วย

การแต่งกาย
เพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ ชาวไทยและเป็นแบบอย่างที่ดี โปรดแต่งกายสุภาพ สำหรับสุภาพสตรี ขอเชิญนุ่งผ้าซิ่น แบบโบราณ เพื่อมาร่วมงานโดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นชุดสีขาว 

หมายเหตุ : 

1. ปีนี้ทางธรรมสถานขอเว้นการถวายข้าวสารแด่ท่านอาจารย์ 

2. ท่านอาจารย์ได้เน้นย้ำมาว่า ผู้ที่ถวายปัจจัยมาล่วงหน้าในภารกิจที่ จ.นครราชสีมา ไม่จำเป็นต้องทำอีก แค่มาฟังธรรมก็เพียงพอแล้ว ขอให้เก็บเงินสำรองไว้ใช้ใน ชีวิตส่วนตน การเป็นฆราวาสนั้นเงินใช้จ่ายในชีวิตมีความจำเป็น ขอให้ศิษย์อยู่ได้อย่าง ไม่ลำบาก ไม่อัตคัต ท่านอาจารย์ก็สบายใจแล้ว เงินไม่ใช่สาระใหญ่เรื่องใหญ่กว่าคือ กำลังจิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่น

ท่านอาจารย์ได้เมตตาให้แจ้งทุกท่านทราบโดยทั่วกัน สำหรับการถวายปัจจัยของศิษย์ คราวที่ท่านอาจารย์ไปบรรยายธรรมที่นครราชสีมาประกาศแก่ทุกท่านเพิ่มเติม ด้งนี้.

คุณบทวดี ณ เชียงใหม่ จำนวน 500,000 บาท
คุณพัทธดนย์และคุณสุชีวา แสงเดือน จำนวน 100,000 บาท

ขอทุกท่านได้โปรดร่วมน้อมอนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลแด่ท่านเหล่านี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

เครดิตภาพ : คุณพิสิษฐ์ ยาเณร

ข้อมูลรายละเอียดงานผ้าป่า 58 เพิ่มเติม
============================================

# ผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ อาหารคาวหวานสำหรับเลี้ยงผู้มาร่วมงาน การตกแต่งสถานที่ เช่น ดอกไม้ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในงานผ้าป่าเตโชได้ที่ :

คุณปิยภรณ์ เพิ่มพูน (พี่หน่อย) ธ.ทหารไทย เลขที่บัญชี 137-2-20935-1 
โทร. 086-541-1311 Email: permpoon.ppp@hotmail.com

เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล จำนวนเงิน มาที่อีเมล์หรือ SMS แจ้งตามเบอร์ที่ให้ไว้

============================================

# กรณีรับซองผ้าป่าเตโชเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ : 
มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต โทร. 02-6347461-3 โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่ง จำนวนซองที่ต้องการ

============================================

# ผู้ที่ประสงค์เดินทางโดยรถบัส สำรองที่นั่งได้ที่ คุณปภัสรนันท์ (คุณกุ้ง) โทร.083-889-6132 
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน ไป-กลับจะอยู่ที่ 350 บาท จุดรวมพลจะอยู่ที่บริเวณสวนลุมพินี พระราม 4 รถบัสออกเดินทางในเวลา 05:30 น.
ค่าใช้จ่ายขอให้โอนเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย 
เลขที่ 627-2-24707-0 ชื่อบัญชี ปภัสรนันท์ โอวีรวงศ์ สาขาดิ อเวนิว รัชโยธิน

============================================

# ท่านที่ต้องการเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานผ้าป่า กรุณาลงชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทร ได้ที่ :
คุณณัฐธยาน์ วณิชฐานุพงศ์ (คุณนุ้ย) โทร. 087-955-9095 email : nuiyie@hotmail.com

============================================

สำหรับผู้ที่ประสงค์พักค้างแรม สามารถติดต่อจองห้องพักได้ที่ :
1.โรงแรมป่าสักบูติครีสอร์ท โทร. 036-252138-9
2.ริมแก่งรีสอร์ท โทร. 082-2344455, 081-6251821, 098-2726126
3 โรงแรมโกลเด้นอินน์วิลล่า โทร. 090-4077121, 081-2981298
4.โรงแรมโกลเด้นอินน์รีสอร์ท โทร. 089-2436100