** สำคัญ **
ผู้ที่สมัครศิษย์ใหม่เข้าอบรมเตโชวิปัสสนา จะต้องผ่านคอร์สอบรมสมาธิอานาปานสติ จากเตโชวิปัสสนาสถานมาแล้ว 1 คอร์ส
ประกาศกฎใหม่: การเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานและอบรมสมาธิอานาปานสติ
 • 1. ตั้งแต่คอร์สเดือนกันยายน 2017 เป็นต้นไป
  - ผู้สมัครศิษย์ใหม่ที่จะเข้าอบรมเตโชวิปัสสนาได้ ต้องผ่านการอบรมสมาธิอานาปานสติของสายเตโชวิปัสสนา ก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง
  - และต้องปฏิบัติอานาปานสติต่อเนื่องอีก 30 ชั่วโมง ที่บ้านก่อนที่จะเข้าอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐานได้

 • 2. ตั้งแต่คอร์สเดือนเมษายน 2017 เป็นต้นไป
  - ผู้เข้าอบรมเตโชวิปัสสนาและอบรมสมาธิอานาปานสติ ทุกคนต้องมาปฏิบัติภาวนาด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม
  - หรือเสื้อขาวล้วนและผ้าถุงหรือกางเกงขายาวสีขาว "ห้ามใส่เสื้อยืด" (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ระเบียบการเข้าอบรม ข้อ 2)

 • 3. กฎการเข้าอบรมเตโชวิปัสสนา คอร์สวิถีอาสวะ
  - ต้องผ่านการอบรมเตโชวิปัสสนา 7 วัน ไม่ต่ำกว่า 7 คอร์ส (ไม่นับคอร์สที่เป็นธรรมะบริกร)
  - ผู้ที่เคยผ่านการอบรมไปแล้ว ต้องเว้นอย่างน้อย 4 ปี จึงจะสมัครซ้ำได้
  - หากมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่นั่ง ต้องให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครคอร์สวิถีอาสวะครั้งแรกก่อน

 • ในการสมัครเข้าอบรมสมาธิอานาปานสติ ให้เขียนความจำนงว่า
  "ต้องการสำรองที่นั่งอบรมเตโชวิปัสสนา ระหว่างวันที่...ถึงวันที่..."
  เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้สำรองที่นั่งไว้ให้ หากผู้สมัครประสงค์จะใช้สิทธิ์สมัครเข้าอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐานตารางอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐานสี่ สายเตโชวิปัสสนา 8 วัน 7 คืน (อายุ 21-70 ปี)
ปี 2561
     English Courses 2018      Rules and Application Form
เดือน ระหว่างวันที่ หมายเหตุ
สิงหาคม
จ. 20 ส.ค.-อา. 26 ส.ค.
ปิดรับสมัครแล้ว
กันยายน
จ. 17 ก.ย.-อา. 23 ก.ย.
เปิดรับสมัคร
ตุลาคม
จ. 8 ต.ค.-อา. 14 ต.ค.
เปิดรับสมัคร (คอร์สเฉพาะศิษย์เก่า)
ตุลาคม
ส. 27 ต.ค.-อา. 4 พ.ย.
เปิดรับสมัคร (9 วัน 8 คืน คอร์สอานาปานสติต่อเนื่องเตโชวิปัสสนากรรมฐาน ณ​ แสงธรรมโพธิญาณ หาดใหญ่ สงขลา สงวนสิทธิ์ให้ผู้สมัครจากทางภาคใต้ได้รับการพิจารณาเข้ารับการอบรมก่อน)
พฤศจิกายน
จ. 26 พ.ย.-อา. 2 ธ.ค.
เปิดรับสมัคร (คอร์สเฉพาะศิษย์เก่า)
ธันวาคม
จ. 10 ธ.ค.-อา. 16 ธ.ค.
เปิดรับสมัคร


หมายเหตุ:
 • * แต่ละคอร์สจะปิดรับสมัครก็ต่อเมื่อ มีจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร ราว 2 เท่าของจำนวนที่ว่างแล้ว

 • * ผู้ที่ไม่ใช่ศิษย์ที่อยากพบท่านอาจารย์เพื่อฟังเทศน์สั้นๆ มาพบได้ในวันก่อนสุดท้ายของการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ในเวลา14.30 น. เช่น คอร์ส อา.17 ม.ค. - อา. 24 ม.ค. มาพบได้ในวันเสาร์ที่ 23 ม.ค. เพื่อความมั่นใจโปรดโทรฯ สอบถามที่ 02-634-7461-3 ก่อนจะมา

 • * ข้อพึงทราบ พบท่านอาจารย์ได้เฉพาะในการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ตามตารางข้างบนเท่านั้น (ไม่ใช่การอบรม 3 วัน 2 คืน, ไม่ใช่การอบรมสมาธิอานาปานสติ)

 • * คอร์สเตโชวิปัสสนาทุกคอร์ส อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ อันเนื่องมาจากสุขภาพของท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล


ตารางอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐานสี่ สายเตโชวิปัสสนา 3 วัน 2 คืน (เฉพาะศิษย์เก่า)
ปี 2561
เดือน ระหว่างวันที่ หมายเหตุ
สิงหาคม
ศ. 10 ส.ค.-อา. 12 ส.ค.
ปิดรับสมัครแล้ว
กันยายน
ศ. 14 ก.ย.-อา. 16 ก.ย.
เปิดรับสมัคร (3 วัน 2 คืน เฉพาะศิษย์เก่า)
พฤศจิกายน
ศ. 23 พ.ย.-อา. 25 พ.ย.
เปิดรับสมัคร (3 วัน 2 คืน เฉพาะศิษย์เก่า)


หมายเหตุ:
 • * เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่ต้องการมาภาวนาระยะสั้น ให้เข้ามาปฏิบัติได้ที่ธรรมสถานโดยไม่มีการสอน เป็นคอร์ส สามารถเข้าธรรมสถานได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เริ่มปฏิบัติเวลา 12.30 น.

 • * โดยจะแผ่เมตตาในวันอาทิตย์ เวลา 15.00 น.

 • * สมัครผ่านทางอีเมลเท่านั้น เพียงแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อและระบุคอร์ส วัน-เวลาคอร์สที่ ต้องการ "ไม่ต้องเขียนใบสมัคร" (ยกเลิก การรับลงชื่อทางโทรศัพท์)


ตารางอบรมสมาธิอานาปานสติ 4 วัน 3 คืน (อายุ 17-70 ปี)
ปี 2561
เดือน ระหว่างวันที่ หมายเหตุ
สิงหาคม
พฤ. 16 ส.ค.-อา. 19 ส.ค.
ปิดรับสมัครแล้ว
ตุลาคม
พฤ. 4 ต.ค.-อา. 7 ต.ค.
เปิดรับสมัคร (คอร์สอานาปานสติ)
ธันวาคม
พฤ. 6 ธ.ค.-อา. 9 ธ.ค.
เปิดรับสมัคร (คอร์สอานาปานสติ)


หมายเหตุ:
 • * การอบรมสมาธิอานาปานสติ “สอนโดยพระภิกษุและฆราวาสผู้ทรงธรรม”

 • * ในการสมัครเข้าอบรมสมาธิอานาปานสติ ให้เขียนความจำนงว่า "ต้องการสำรองที่นั่งอบรมเตโชวิปัสสนา ระหว่างวันที่...ถึงวันที่..." เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้สำรองที่นั่งไว้ให้ หากผู้สมัครประสงค์จะใช้สิทธิ์ในการเข้าอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน ต่อไป

 • * อนุญาตให้สมัครล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือนและอายุผู้สมัครใหม่ ไม่เกิน 70 ปี

 • * สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 70 ปี จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

 • * สำหรับผู้มีอายุ 21-70 ปี จะได้รับอนุญาตให้อบรมได้เพียง 1 ครั้ง

 • * สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 21 ปี หรือมากกว่า 70 ปี จะได้รับอนุญาตให้อบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง