หนังสือ

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ได้เผยแผ่ธรรมแท้ที่กลั่นออกจากโพธิจิต จากการปฏิบัติภาวนาอย่างยิ่งยวดกว่า 20,000 ชั่วโมง ผ่านงานเขียนมากมาย อาทิ วิปัสสนาฆ่ากิเลส, รู้แล้วลุย 1-2, เตโชวิปัสสนา เปิดประตูนิพพาน, ธรรมเอกอุกึ่งพุทธกาล, ฆราวาสบรรลุธรรม 1-2 ฯลฯ

ฆราวาสบรรลุธรรม

หนังสือโดยวิปัสสนาจารย์ที่จะปลุกให้ตื่น และทำให้ความหวังในการบรรลุธรรมของฆราวาสเปลี่ยนไปตลอดกาล

ฆราวาสบรรลุธรรม เล่ม 2

ไม่ใช่ภาคต่อ แต่เป็นภาคเผยความลับของจักรวาลและจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้น มิใช่เป็นเพียงหนังสือ หากแต่เป็นคัมภีร์เอกอุที่มาถึงในกึ่งพุทธกาลดั่งพุทธทำนาย เพื่อเผยความจริงว่า ฆราวาสหลุดพ้นได้

คำถามที่พบคำตอบ

ทุกย่างก้าวของการตัดสินใจเต็มไปด้วยคำถาม ตั้งแต่คำถามสุดแสนคลาสสิกเรื่องการฆ่ามด แมลง ทำไมต้องปลีกวิเวกออกปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละครั้ง ไปจนถึงการแซงรถเมื่อขันเปลี่ยนเข้ามาเลนใหม่บาปผิดศีลหรือไม่ หรือการเตรียมตัวตายและจัดพิธีศพของตนเองอย่างไรให้เป็นบุญที่สุด หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ

TOP IDEA

เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบ คุณจะเข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้น ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และเรียบง่าย เพราะธรรมะนั้นคือธรรมชาติ และมีอยู่เพื่อมนุษย์ทุกผู้ทุกนามที่แสวงหาธรรมแท้

ธรรมตามใจ
ถามธรรม-ตอบธรรม

หนังสือรวมคำสอนมุมผ่อนคลาย 41 คำถามธรรมะยอดฮิตของฆราวาส ตอบโดยท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล, วิปัสสนาจารย์ ที่เปิดปัญญาอย่างสุดแจ่มแจ้ง

เตโชวิปัสสนา
เปิดประตูนิพพาน

หนังสือที่ผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์ต้องอ่าน วิปัสสนากรรมฐาน เส้นทางลัดตัดตรงสุดอัศจรรย์กึ่งพุทธกาล สื่อจิตสอนภาวนาโดย สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังษี ตีถึงแก่นสติปัฏฐานสี่ ด้วยการจุดธาตุไฟในกายมาเผากิเลส

รู้แล้วลุย ทางลัดดับทุกข์
มุ่งสู่นิพพาน

ด้วยเตโชวิปัสสนากรรมฐาน ฉบับเข้มข้น หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของท่านในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหนทางสู่ความสุข โดยได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติ มีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท มีคุณธรรมประจำใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง

ข้ามห้วงมหรรณพ

สืบเนื่องมาจากการที่คนรุ่นใหม่มักมองว่า พุทธศาสนาและธรรมะเป็นเรื่องของคนสูงวัยหรือคนอกหัก และเป็นสิ่งที่เข้าใจยากโดยเฉพาะภาษาบาลี อาจารย์อัจฉราวดี จึงมีดำริก่อตั้งทีมงานอาสาสมัคร เพื่อจัดทำนิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ โดยกองบรรณาธิการเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจริงจังเพื่อความหลุดพ้น และเป็นผู้มีหน้าที่การงานมั่นคงอยู่แล้วในวงการต่างๆ เช่น นักบิน แอร์โฮสเตส วิศวกร นักบัญชี นักกฎหมาย แพทย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักลงทุน เจ้าของกิจการ ฯลฯ

มีสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

หนังสือซื้อได้ที่ SMILE UNIT
แด่กัลยาณมิตตา

FACEBOOK

FB: S.Unit แด่กัลยาณมิตตา

Techo Vipassana

by The School of Life Foundation
462/12 On-nut Soi, 8 Sukhumvit 77, On-nut, Suan Luang, Bangkok 10250
Contact from 9.00 - 18.00 (Thailand Time)
Tel: 02-117-4063 to 64 Fax: 02-117-4065
Email: info@techovipassana.org

🪷 Bangkok

🪷 Saraburi

🪷 Hat Yai

🚧 Chiang Rai (Coming soon)
🚧 Phuket (Coming soon)
Copyrights © 2024 All Rights Reserved