คอร์สธรรมะ

วัยใส
2 วัน
(08:00 น. - 12:00 น.)
 • เปิดรับเยาวชนอายุ 8 - 12 ปี

 • สมัครผ่านการสแกน QR code
  เพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ธรรมะวัยใสด้านล่าง
  และโปรดทักเพื่อขอใบสมัครคอร์ส

 • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ตารางคอร์สธรรมะวัยใส ปี 2566

เปิดรับเยาวชนอายุ 8 – 12 ปี

 • รุ่นที่ 9 วันที่ 2 ก.ย. และวันที่ 9 ก.ย. 2566 🆕

 • รุ่นที่ 8 วันที่ 15 ก.ค. และ 22 ก.ค. 2566

 • รุ่นที่ 7 วันที่ 27 พ.ค. และ 3 มิ.ย. 2566

" ในการอบรมนี้ เป็นการอบรม แบบต่อเนื่อง 2 ครั้ง
เมื่อจบการอบรมครบแล้วจะ ได้รับประกาศนียบัตร "

คอร์สธรรมะวัยใส "ไขความลับ ขุมทรัพย์พลังบวก สู่ความสุข สำเร็จ"

โดยมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต เปิดรับสมัครเยาวชนผู้สนใจ อายุ 8 – 12 ปีเข้าร่วมอบรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
เติมเต็มพลังแห่งความรัก สร้างความอ่อนโยน และภูมิคุ้มกันทางใจ ให้วัยใสยุค 5G ทุกคน ธรรมะก้าวแรกเพื่อลูกวัย
เรียนรู้เพราะสมการชีวิตของความสุขและสำเร็จที่ยั่งยืนของลูกรัก ในยุคที่โลกกำลังหมุนเร็ว ไม่ได้มีเพียงการพัฒนาทางวิชาการและกิจกรรมเท่านั้น มาร่วมเติมเต็มความพร้อมและสมดุลชีวิต ให้วัคซีนแก่ลูกที่กำลังสร้างฝัน ด้วยธรรมะแห่งความสุขและความรักที่ยิ่งใหญ่
 • จำนวนที่รับไม่เกิน 25 คน

 • อบรม 2 วัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (2 สัปดาห์ติดกัน เวลา 8.00-12.00 น.)

 • มีของว่าง และอาหารกลางวันสำหรับเด็กจัดเตรียมห้องให้ผู้ปกครองนั่งรอ

 • อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

คอร์สธรรมะวัยใสมีวัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เยาวชนรักและเห็นคุณค่าของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และมีเมตตาต่อทุกชีวิต

 • เพื่อให้เยาวชนเข้าใจตนเอง เชื่อมั่นและศรัทธาในตนเอง

 • เพื่อให้เยาวชนสามารถรับมือกับปัญหาต่าง ๆ และความทุกข์ที่เกิดขึ้น จะได้ไม่เลือกเส้นทางเดินชีวิตที่ผิดพลาดแม้ยามต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เสมือนทางแยกชีวิต ด้วยหลักวิธีคิดที่ถูกต้อง
  จนเกิดเป็นภูมิคุ้มกันทางปัญญา

 • เพื่อให้เยาวชนรู้ความหมายของ "การอนุโมทนาสาธุ" แทนความรู้สึกทุกข์จากการอิจฉาริษยา

 • เพื่อให้เยาวชนเข้าใจเรื่องการส่งผลของ "บุญ" และ "บาป" มีแนวความคิดที่จะเปลี่ยนพลังงานลบให้เป็นพลังงานบวกต่อตนเอง และเกิดแรงบันดาลใจอยากรักษาศีล 5 และเริ่มการทำบุญอย่างง่าย ๆ ตามลำดับทำให้รู้จักการควบคุมอารมณ์ และเข้าถึงความสงบสุขภายในใจด้วยการฝึกสมาธิอานาปานสติ

 • เพื่อฝึกให้เยาวชนมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักใช้คำพูดว่า “รัก ขอบคุณ ขอโทษ” และฝึกเรื่องวิธีการสื่อสารให้เหมาะสม ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในครอบครัวได้มากขึ้น

 • เพื่อฝึกให้เยาวชนมีความเพียรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และมีแนวคิดที่อยากจะพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายชีวิต

 • เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเข้าถึงความกตัญญูรู้คุณและกตเวทิตาหาทางตอบแทนคุณ แก่ผู้มีพระคุณ และผู้ให้โอกาสเสมอ รวมถึงการตอบแทนคุณแห่งแผ่นดิน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 • เพื่อให้รู้จักการให้ความรักความอบอุ่นตัวเอง (Self-love) และคุณพ่อคุณแม่ ด้วยพลังแห่งการกอด (Power of hug)

 • เพื่อให้เยาวชนเข้าถึงหัวใจพุทธะ ผู้ซึ่งมีความรักที่ยิ่งใหญ่และมีเมตตากับทุกชีวิตเสมอกัน

 • เพื่อให้เยาวชนรู้จักปล่อยวาง รู้จักการอยู่กับปัจจุบัน และทำปัจจุบันขณะนี้ให้ดีที่สุด

รายละเอียดคอร์ส

Techo Vipassana by The School of Life Foundation
462/12 On-nut Soi, 8 Sukhumvit 77, On-nut, Suan Luang, Bangkok 10250

Tel: 02-117-4063 to 64 Fax: 02-117-4065

Email: info@techovipassana.org
📍 Bangkok
📍 Saraburi
📍 Hat Yai
📍 Chiang Rai (Coming soon)
📍 Phuket (Coming soon)
Copyrights © 2024 All Rights Reserved
th