ร่วมบริจาค

ท่านที่มีจิตเป็นกุศล

ต้องการร่วมบุญ
เพื่อความดีงามของผู้อื่น
และ ตนเอง

#1

การอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน ผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นทางมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

#2

ทางมูลนิธิยินดีอย่างยิ่งหากจะได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน
เพื่อใช้ในการดำเนินการอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน และ คอร์สธรรมะประเภทต่าง ๆ มากกว่า 20 คอร์สต่อปี

#3

ท่านใดที่มีจิตอันเป็นกุศล ต้องการร่วมบุญเพื่อความดีงามของผู้อื่นและตนเอง
ขอเชิญบริจาคทรัพย์ได้ที่บัญชี : มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต ตามรายละเอียดด้านล่าง

ชื่อบัญชี:มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต

มูลนิธิฯ ขออนุโมทนาในจิตกุศลร่วมสร้างทางสู่พระนิพพานของท่าน
กรุณา แนบเอกสารการโอนเงิน ของท่าน เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
หรือส่งเอกสารการโอนเงินของท่าน พร้อมชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ มาที่มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน 

​Email: info@techovipassana.org
Tel: 02 - 117 - 4063 ถึง 64
Fax: 02 - 117 - 4065

Techo Vipassana by The School of Life Foundation
462/12 On-nut Soi, 8 Sukhumvit 77, On-nut, Suan Luang, Bangkok 10250

Tel: 02-117-4063 to 64 Fax: 02-117-4065

Email: info@techovipassana.org
📍 Bangkok
📍 Saraburi
📍 Hat Yai
📍 Chiang Rai (Coming soon)
📍 Phuket (Coming soon)
Copyrights © 2024 All Rights Reserved
th